Monthly Archives: mars 2010

Stadgar

Nationalkommunistiska Partiet har inga antagna stadgar. Nu har vi dock tagit fram ett första utkast till förslag på stadgar som skall gälla för partiet.

Beslut om antagande kommer först att tagas efter en tids intern diskussion och eventuella förändringar av stadgarna.

Förslaget finns att läsa här på hemsidan i menyn ovan under rubriken ”Stadgar”.

Annonser