Klassanalys

Denna klassanalys är inte en traditionell klassanalys och klassindelning och syftar således inte till att upplysa om den traditionella indelningen. Detta är en analys av den nutida moderna situationen och indelningen och kategoriernas benämningar är därför inte exakt desamma som i äldre analyser. Vi har inte utgått från perspektivet om man äger produktionsmedel eller ej som huvudkriterium. De tre huvudgrupperna utgår istället från position i samhället och om man räknas som en produktiv klass, som producerar mer än man konsumerar eller om man räknas som en parasitär klass, som konsumerar mer än man producerar.

Vi definierar tre huvudgrupper av samhällsklasser:

  • Överklassen
  • Medelklassen
  • Underklassen

Underklassen

Denna klass består av det s.k. trasproletariatet. Denna är en parasitär klass som huvudsakligen lever av välfärdssystemet. Trasproletariatet är en klass som växer allt mer genom invandring. Detta är en högst medveten handling av den borgerliga staten.

Karl Marx om trasproletariatet:

”Trasproletariatet, denna passiva förruttnelse av de understa lagren i det gamla samhället, blir genom en proletär revolution här och där indraget i rörelsen, men enligt hela sin levnadsställning kommer det dock att vara bredvilligare att låta köpa sig för reaktionära syften.” (Det kommunistiska partiets manifest)

Denna klass är en fiende till proletariatet och till revolutionen. Trasproletariatet är dömt att förintas efter revolutionen. Dessa människor har potential att bli proletärer och kommer att tvingas till att assimileras i de stora proletära arméerna av arbetare.

Överklassen

Denna klass består av bourgeoisien och är roten till vår nuvarande borgerliga stat och det kapitalistiska systemet. Det är en parasitär klass som lever på den profit som genereras i proletariatets arbete.

Denna ruttnande klass är huvudfienden till proletärerna och revolutionen och är dömd att förintas efter revolutionen.

Bourgeoisien har ingen potential att bli en del av proletariatet. Detta är ett problem som kommer kräva speciella former av lösningar.

Medelklassen

Medelklassen består av arbetande människor som alla arbetar för lön och som alla bidrar till det gemensamma, till välfärden och till produktionen. Dessa människor är både ”handens och hjärnans” arbetare, dvs. bl.a. industriarbetare, akademiker och bönder.

Medelklassen kan indelas i ett flertal underkategorier vilka beror på sortens arbete, fysiskt eller teoretiskt; grad av makt och medbestämmande; lönens storlek och om arbetaren äger sina produktionsmedel eller ej.

I den lägre medelklassen finner vi proletärerna. Denna klass är samhällets ryggrad då det är denna klass som producerar allt så som exempelvis bilar, hus, teknisk apparatur och vägar.

Denna klass är det mest revolutionära och kommer att vara huvudkraften i revolutionen.

Proletärerna äger inga produktionsmedel utan måste sälja sin arbetskraft för att överleva.

Även en del ickeproducerande tillhör denna klass. Det är sådana som utför tjänster så som lastbilsförare, kassörer och lagerarbetare osv.

I den lägre medelklassen finner vi också de lågavlönade akademikerna. Denna klass är mycket lik proletariatet och de äger inte heller sina produktionsmedel och måste lika så sälja sin arbetskraft för att överleva. Dessa människor producerar huvudsakligen tjänster och kan även de räknas som samhällets ryggrad.

Den huvudsakliga skillnaden mellan denna klass och proletariatet är att denna klass består av akademiker. Lönen, makten och medbestämmandet är i stort detsamma som för proletärerna. Dessa människor arbetar t.ex. som lärare och sjuksköterskor.

De kommer att vara lojala till revolutionen och tjäna på det socialistiska systemet.

De ”självägande proletärerna” är en klass som består av proletära arbetare som äger sina egna produktionsmedel. De är sk. självanställda.

Dessa människor kan exempelvis arbeta med samma fysiska arbetsuppgifter som övriga proletärer och ha samma utbildning och lön. Den huvudsakliga skillnaden är att dessa har makt och medbestämmande i sitt arbete.

Denna klass har potential att utvecklas till bourgeoisie och suga ut arbetare likt alla andra kapitalister. De har potential att vara kontrarevolutionär och bör alltså betraktas som en farlig klass.

Om dessa arbetar enbart som självägande kan denna klass tillåtas efter revolutionen och, om de tjänar på det, gå med i den.

Bondeklassen består som framgår av namnet, av bönder. Dessa människor liknar de självägande proletärerna med den stora skillnaden att bondeklassen arbetar med matproduktion och försörjer hela samhället med mat.

Det mesta som gäller den självägande proletärerna gäller även för bondeklassen.

I den övre medelklassen finner vi högavlönade akademiker. Dessa människor har främst teoretiska arbetsuppgifter och dessa kräver i stort sett alltid en speciell avancerad utbildning.

De äger inte sina produktionsmedel utan måste alltså sälja sin arbetskraft, sitt kunnande, för att överleva.

Den övre medelklassen kan i sin tur delas ytterligare i två underkategorier som beror på grad av makt och medbestämmande. Denna indelning har till synes en liten orsak men de facto stor konsekvens. Vi har alltså de med mindre och de med mer makt och medbestämmande i arbetet.

De med mindre makt är lika de lågavlönade akademikerna med den stora skillnaden att arbetets status är högre och så också lönen.

Denna underkategori av mindre inflytelserika arbetare har yrken så som exempelvis läkare, ingenjörer och advokater.

Denna klass kan vara lojal till revolutionen och kommer att behövas efteråt. Huvuduppgiften är att övertyga dessa att de kommer att tjäna på socialismen. Dessa människor kommer att utgöra toppen på det socialistiska samhället.

Underkategorin med mer inflytelserika arbetare har yrken så som exempelvis ekonomer och är idag ledare i företagen. De är således den kapitalistiska bourgeoisiens representanter och lakejer.

Denna klass är köpt av bourgeoisien och tjänar på det nuvarande samhällssystemet och kommer inte att stödja en socialistisk revolution.

Således är denna klass dömd att förintas efter revolutionen.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s