Parlamentarism och demokrati

Sveriges folk skall nu detta år åter få säga sitt om hur landet skall styras de närmaste fyra åren. Makten i Sverige skall enligt grundlagen utgå från folket och Sverige är enligt denna en demokrati, det vi i normal svenska kan kalla folkstyre. I vår demokrati ingår frihet att ha olika åsikter, att uttrycka dessa åsikter i både tal och skrift samt samla personer med samma åsikter till möten av olika slag, både offentliga och privata sådana. Folket kan också säga sitt genom att varje person, oavsett rik eller fattig har en röst var att lägga på ett parti som den vill skall sitta med och bestämma.

Hela valprocessen är dock en fars. Enbart under valupptakten tas frågor upp till diskussion och politiker tävlar om vem som kan lova mest spektakulära saker för att locka väljare. När den korta perioden är slut och valet är över utestängs folket från medbestämmande och inflytande över i stort sett alla viktiga frågor. Vi minns till exempel efter valet 2006 då Sverige fick en högerborgerlig regering att strax efter att regeringen verkställt sin politik och folk börjat protestera förklarade politikerna, bl.a. Maud Olofsson, att det inte var folkets sak att bestämma utan folket hade givit politikerna mandat att bestämma och att gå emot detta var att gå emot demokratin.

Hur skenheligt får det bli innan folk tappar tålamodet fullständigt?
Hur kan folkets enade vilja som politikerna ställer sig över, vara odemokratisk?
Vi blir dock inte förvånade över att en person som Maud Olofsson har sådan bristande respekt för demokratin och vad vanligt folk vill.

Nationalkommunisterna anser att demokrati inte innebär att totalt lämna över makten i politikernas händer i fyra år utan möjlighet att ifrågasätta deras politik. Styrande skall alltid vara representativa för folkets vilja och bryter politiker mot denna vilja skall de avsättas av folket. Demokrati innebär vidare att även under mandatperioden ha ett avgörande inflytande över sin livssituation och medbestämmande i för samhället viktiga och gemensamma frågor. Vi stödjer på intet sätt den borgerliga parodin på demokrati som vi kallar parlamentarism. Vi är för en verklig demokrati som genomsyrar samhället på alla plan och som involverar folket i vardagligt beslutsfattande.

En annan aspekt av demokratin är vilka områden den gäller. Vad skulle folk säga om politikerna t.ex. beslöt att demokratin inte längre skall gälla frågor som rör sjukvård, försvar eller bidrag? Om dessa frågor inte alls bestämdes av politiker utan av enskilda institutioner. Sannolikt skulle folk ifrågasätta detta och kräva folkligt inflytande även över dessa områden. Men hur är det med ekonomiska frågor? Riksbanken står sedan decennier självständig från riksdagen. Ett typiskt nyliberalt påfund. Vidare finns inget folkligt inflytande över produktionen som är kärnan i ekonomin. Frågor som rör produktion av t.ex. bilar och hus tas av privata institutioner som är helt självständiga från riksdagen och politikers inflytande.
Vi nationalkommunister anser att demokratin i dessa form vi förespråkar även skall omfatta det ekonomiska området och att produktion samt riksbank skall stå under direkt folkligt styre.

Vi anser att parlamentarismen är den väl integrerad del av det liberala borgerliga samhället vi lever i och är även sprungen ur detsamma. Systemet är tillför att bestå och i det finns en självbevarande funktion. Det är därmed omöjligt att system kan självutplåna sig. Detta innebär att man inte genom att använda sig av systemet kan avskaffa det. Detta har bevisats om och om igen genom empirisk erfarenhet av svensk politik där socialdemokratin innehaft makten med majoritet i vissa fall men aldrig lyckats upprätta ett socialistiskt folkstyre. Vi anser därför att det är fel och dödfödd väg att gå genom parlamentarismen om man avser verklig förändring. Därför finns det ingen anledning att eftersträva representation i parlamenten, t.ex. riksdagen.

Vi avser istället att organisera folket och bygga demokratiska institutioner från grunden, att ta makten över våra liv och beslut över vår vardag. Vi avser också att organisera alla arbetande massor för att ta makten över sina arbetssituationer och få inflytande över sin arbetsplats.

För att visa etablissemanget att vi inte vill vara en del av deras system avser vi att ej delta i deras spektakel de kallar val. Vi anser att en bra signal vore att antingen bojkotta valet för att i bästa fall få det underkänt pga för lågt valdeltagande. En annan möjlighet är att rösta blankt eller på ett parti som ej kommer in i riksdagen eller kommer vara en del av systemet.

Vi uppmanar därför alla arbetare och vanligt folk att bojkotta valet och gå med NKP i kampen för ett bättre samhälle. Verklig förändring kommer inte från folkfjärmade rum i Stockholm utan från gatukamp och arbetsplatskamp.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s