Tradition, identitet och socialism

Som kommunister och socialister är vi måna om det gemensamma. Vi tror på kollektivet framför individen. För att ett kollektiv skall kunna bli framgångsrikt krävs att ett flertal kriteria är uppfyllda varibland vi bland annat kan finna gemenskapsuppbyggande faktorer.

Rent socioekonomiskt kan vi införa gemensamt ägda företag där vi gemensamt är med och bestämmer. Där får var och en uppleva medbestämmande och inflytande och blir således inte bara en kugge i maskineriet utan en vital del av helheten. På liknande sätt kan vi bygga upp samhällsstrukturen. Men detta räcker absolut inte för att gemenskap skall uppstå. Det krävs även en känsla av samhörighet, av gemenskap och av tillhörighet.

I dagsläget finns det mycket som motverkar allt detta. Vi har en enormt utbredd individualistisk syn som präglar samhället. I detta system är det alla var och en för sig mot resten av samhället. Vi kämpar alltså inte tillsammans, trots att vi tillhör samma folk och bor i samma land. Vi kämpar mot våra egna medmänniskor. Systemet präglas av avundsjuka och misstro mot grannar och bröder, av att hellre trycka ner andra och framhäva deras brister för att själva framstå som bättre än att hjälpa den som inte har det lika bra ställt. Systemet präglas vidare av social utslagning och utanförskap.

För oss är kollektivet det viktigaste. Kollektivets gemensamma vinster är varje individs vinster och varje individs kunnande och framgång blir, om man arbetar tillsammans till en större framgång för hela kollektivet än vad som blir om var och en kämpar individuellt. Detta kallas synergieffekt och det finns mycket forskning i kollektivt lärande.

För känslan av samhörighet, tillhörighet och gemenskap krävs det att det finns något att identifiera sig med. Därför är identiteten en av de allra viktigaste kriterierna för ett fungerande kollektiv som präglas av solidaritet istället för individualism. Vårat kollektiv är hela det svenska folket. Vår identitet blir således den att vara svensk. Ofta sägs att det inte finns något som är svenskt. Då menar dessa förvirrade själar att det vi idag ser som svenskt egentligen är inlånat från andra kulturer.

Så nu kommer vi osökt in på kultur och därmed också tradition. Ett folks kultur och dess traditioner är folkets själ. Det är dessa ting som ger oss vår identitet. Vi ser att vi som kallar oss svenskar har en gemensam kultur där även språket ingår och gemensamma traditioner. Detta gör att vi har likartade tankesätt, liknande mentalitet. Det finns givetvis dialektala skillnader i språket och regionala skillnader i kultur så som matvanor och traditionerna. Men det finns en gemensam grund.

Dagens svenska kultur och traditioner är inte alls desamma som de på vikingatiden. Vi äter inte samma mat, har inte samma arkitektur och inte samma religion. Det vi har nu grundar sig visserligen på det vi hade tidigare men har berikats med inflytande från andra kulturer. Dessa har vi tagit till oss och gjort till vår egna. Detta är svenskt och detta är svensk kultur, oavsett om religionen kommer från Israel och maträtter från Kina, Turkiet eller Mexiko.

Vi kan därför räkna med att vårt samhälle även i framtiden kommer att påverkas av andra folk. Vi får nya maträtter, nya traditioner och vårt språk påverkas med nya ord och fraseologi. Detta har alltid skett och kommer alltid att ske. Det är inget fel och detta är vad som kan kallas kulturberikning.

I dagens Sverige pågår dock inte kulturberikning utan kulturdöd. Det bor ett flertal olika folkgrupper i landet som har, från svensk tradition kraftigt avvikande kultur. Utseendemässigt skiljer de sig, vilket försvårar gemensam identitet. Det talas flera olika språk, det finns olika religioner och stora minoriteter med annan kultur, traditioner och tankesätt. Detta är ett resultat av massinvandring, multikulturidealet och kulturimperialism.

Detta rycker undan grunden för den svenska kulturen och urlakar den. Det bryter ner det som bygger upp den svenska identiteten och bryter sönder den. Svenskarna blir ett splittrat folk utan gemensam identitet, ett rotlöst folk. I takt med detta hör svenskarna att multikultur är bra för Sverige och att det inte finns något som är svenskt. Samtidigt bombarderas vi av amerikansk konsumentkultur som blir det enda västerländska vi har att klamra oss fast vid för att överleva.

Makten och eliten har verkligen lyckats. Folket är söndrat så nu kan de härska i fred.

Annonser

3 responses to “Tradition, identitet och socialism

  1. Utmärkt artikel kamrater, tack än en gång för ert goda arbete.

  2. Toppen artikel Kamrater 🙂

  3. Håller med dig till en början, även om texten är väldigt abstrakt så lyckas du förmedla det esoteriska, men i slutet när det gäller olika kulturer så tycker jag att du avviker från idealet. Främst på grund av att du ser ett problem med ointegrerade invandrare, visst det är ett problem när en stor grupp människor misslyckas fatalt med att integrera sig själva i samhället, men dessa är inte i mitt tycke mer avvikande i deras sociala relation till samhället än resten av trasproletariatet (oavsett etniskt ursprung). Dessa trasiga själar är så omedvetna om deras sociala status, att de inte förmår sig till att ändra den på grund av deras apati som är ett resultat av exploatering, analfabetism, etc.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s