Monthly Archives: november 2010

Lönedumpning

Enligt en ny undersökning som gjorts av en liberal tankesmedja och som presenterades på rapport i SVT visar att 60 % av sveriges arbetare är villiga att gå ner i lön för att få ett jobb. Det innebär att de anser att det är viktigare att ha ett jobb än att fokusera på lönen, dva att ha kvar den lön man tidigare haft. Och visst kan vi i en viss aspekt hålla med om att det är bättre att ha ett jobb än inget alls, även fast detta innebär en viss lönesänkning. Men detta är i särskilda fall och inget generellt.

En anledning till att det är på detta viset är givetvis den höga arbetslösheten som råder och den låga nyanställningen som sker. Konkurrensen om de få jobb som finns är därför stenhård och det är absolut inte bara erfarenhet och kompetens som är konkurrensmedel utan även priset på arbetskraften. Idag har arbetsmarknaden lett till att arbetslösa går ner i sina krav på lön, för att verka mer attraktiva för arbetsköparna.

Det vi nu ser är ren och skär lönedumpning. Arbetsköparna vill inget annat än att pressa ner lönerna för att göra sitt företag mest framgångsrikt på marknaden och för att själva tjäna så mycket som möjligt. En annan synvinkel på detta är ur ett teoretiskt perspektiv. Vi kan här se hur profitkvotens fallande tendens tar form i praktiken.

Profitkvotens fallande tendens innebär att när kapitalisten utökar sin verksamhet men behåller en konstant utsugning så minskar profitkvoten. Profiten minskar inte nödvändigtvis i absoluta tal men i procent av totala verksamheten så minskar den.
Denna process beskrivs ingående under kapitlet Profitkvotens fallande tendens i artikeln Politisk ekonomi som finns att tillgå på vår hemsida.

Det enda arbetsköparen kan göra för att råda bot på detta problem är att öka utsugningen i minst motsvarande grad så profitkvoten håller sig konstant. Detta kan ske på flera olika sätt, men ett av alla sätt är att pressa ner lönerna.

Ett klassiskt sätt att pressa löner är hög arbetslöshet. Nyliberala ekonomer hävdar att det krävs en viss arbetslöshet för att marknaden skall fungera. En ”naturlig arbetslöshet”, som de kallar det. Men det är inte fråga om något annat än lönedumpning. Ett annat sätt som också är vanligt i dagens samhälle är arbetskraftinvandring. Med fler människor i landet som kommer från fattiga länder, desto fler finns det som är beredda att arbeta för låg lön. Hot om utflyttning till låglöneländer är ännu ett sätt att pressa löner.

Som socialister står vi på arbetarnas sida i alla lägen. Därför är vi givetvis stora motståndare till all form av lönedumpning oavsett orsak. Det gäller därför för oss att identifiera orsakerna till det och blotta dem. Vi måste ta kamp mot detta och bekämpa roten till orsakerna. Vi måste bekämpa arbetskraftsinvandring när vi har arbetslösa i svenskar i Sverige och vi måste bekämpa liberalism och kapitalism.

Annonser

Mångfaldsdöd i kapitalismen

Nu kan snart tigern vara utrotad. Detta kan vara ett faktum inom 12 år. Detta djur som för många varit en naturlig del av världen kan snart vara lika mytologisk som mammuten eller dronten, något som våra barn får läsa om i skolan som ett rovdjur som förr fanns i djungeln. Det är givetvis synd och skam att detta magnifika djur kan vara helt borta. Framför allt är det skam man känner när man vet att det är människan som är orsaken.

Vi nationalkommunister har en grundläggande idé om en värld av mångfald. Vi vill se en variation av arter och raser bland djur och växter i naturen, så som den vuxit fram genom evolutionen. Därför är vi oerhört kritiska till den artdöd som pågår, i synnerhet när det inte finns en naturlig orsak utan beror på mänskliga orsaker.

Idag kan en rik affärsman betala 100 000 kronor för ett tigerskin. Det är då inte alls konstigt att det finns de som är villiga att jaga och döda tigrar för att sälja skinnen, när en fattig bonde kan tjäna så otroligt mycket pengar istället för att knappt kunna försörja sig och sin familj på sitt jordbruk.

En orsak till detta är givetvis fattigdomen vilken driver folk att döda för att överleva. Men utan köpare finns ingen marknad och därmed inga säljare. Den grundläggande orsaken är därför att det finns en efterfrågan på tigerskin och att priset på dessa ligger såpass högt. Nu när tigrarna minskat enormt i mängd och dessutom anses vara snart utrotade skjuter priset i höjden. Men detta är givetvis inget problem alls för de som har pengarna. De kan då köpa sig ett skinn och visa sin rikedom.

Vi skyller därför kapitalismen för att utrota tigern och alla andra djur också för den delen. Vi kan också beskylla den för alla växtarter som dör ut. Utan kapitalismen och den fria marknadsekonomin skulle inte grunden för problemet ens finnas till.

Vi kan kämpa emot kapitalism och för ett socialistiskt samhälle för vår egen skull, för att vi vill ha ett samhälle där människan står i centrum och som inte har en anarkistisk och planlös produktionsform. Men vi kanske blir tvungna att kämpa ännu hårdare för ett socialistiskt samhälle för att rädda det som finns kvar av världens mångfald av djur och växter.