Monthly Archives: december 2010

Ungdomsarbetslöshet och pensionsålder

Vi brottas idag med flera arbetsmarknadsproblem. Ett är ungdomsarbetslösheten som högerpartierna vill lösa genom att försämra för unga på arbetsmarknaden. Det skall vara lättare att avskeda en ung och det skall vara billigare att anställa. Allt detta för att arbetsköparna skall våga anställa de unga. Generellt kan vi inte påstå att det skulle finnas större eller mindre behov att anställa bara för att det är mindre risk. Vi kan inte heller stödja förslag som innebär särskillda regler och rättigheter för arbetare. Lika lön för lika arbete och samma trygghet för alla, ung som gammal.

Samtidigt höjs röster för att pensionsåldern måste höjas. Vi skall alltså arbeta mer för att kunna konkurrera med omvärlden och alltid öka tillväxten. Med ständiga nyutvecklingar av maskiner som producerar effektivare och mer än någonsin så torde möjligheten för arbetarna att arbeta mindre finnas. Genom att producera dubbel mängd på samma tid som tidigare skulle arbetarna kunna arbeta hälften så mycket men ändå behålla samma lön. För om inte arbetarna får samma lön så minskar köpkraften och vem skall då köpa alla produkter som matas ut?

Vi förespråkar inte en höjning av pensionsåldern. Å andra sidan skulle vi gärna se en sänkning av densamme. Med en sänkning av pensionsåldern skulle vi också få större efterfrågan på arbetskraft och där finns en stor skara unga som kan fylla denna efterfrågan. Detta ser vi som en väsentlig del av lösningen på ungdomsarbetslösheten.

Det finns ytterligare en aspekt i frågan. Ungdomar tenderar att ha större köppotential. Ungdomar som precis kommit ut i arbetslivet skall starta sina liv och kanske familj. Då är det bostad, bil, möbler och annat som skall köpas. Detta kan ställas i kontrast med pensionärer som redan har byggt upp sina liv och har allt. Genom att få ut unga i arbete genom att ta bort de äldsta genererar därmed produktion och tillväxt.

Vi kräver därför att unga skall ha samma lön för samma arbete som äldre samt samma rättigheter i arbetslivet. Vi vill sänka pensionsåldern för att öppna upp för unga att komma in på arbetsmarknaden.

Annonser