Monthly Archives: april 2011

1a maj – Arbetarklassens dag

Snart är det första Maj. Den dag som utsetts till arbetarklassens dag. Denna dag har vi tagit som speciell dag då vi lyfter fram våra krav extra mycket och visar oss överallt, på hela jorden. Precis som att vi inte bara kämpar för rättvisa mellan könen den 8e Mars så är det inte bara 1a Maj vi kämpar för arbetarklassens krav och för socialism. Denna kamp måste alltid pågå. Varje dag och överallt. Ena dagen kämpar vi mot utförsäljning av allmännyttan och andra dagen mot RUT eller alla andra försämringar regeringen inför för arbetare. Men nu den första dagen i Maj så knyter vi ihop allt och lyfter kravet på socialism.

Arbetarklassens kamp är internationell till sitt innehåll, men nationell till sin form. Vi kämpar ofta i solidaritet med andra folk i andra länder och nu på den internationella arbetarklassens dag kan vi känna samhörighet med arbetare i alla länder världen över.

Vi hycklar nu inte när vi talar om internationalism. Vi har sagt det förr och vi säger det igen. Vi är det verkliga internationalisterna.
För hur kan vi upprätthålla ett internationellt samarbete om nationer inte finns? Vi slår vakt om vår nationella suveränitet och försvarar lika så alla andra nationers rätt till suveränitet. För att citera Friedrich Engels som mycket klokt och enkelt förklarar logiken bakom detta:
”Existensen av nationer är inte bara en förutsättning för internationalismen – det är också en förutsättning för socialismen.” (1845, Werke, II, s 614).

Vi kommer därför att alltid lyfta fram våra krav på svensk suveränitet och bevarande av vår nation och allt som hör den till. Den nationella befrielsekampen är och kommer alltid vara A & O för en lyckad socialism. Vi lyfter kompromisslösa krav på arbetsrätt och socialism, ett stopp på alla nedskärningar och utförsäljning av det gemensamt ägda och ett fullkomligt stopp på lönedumpningspolitiken som regeringen för.

Annonser