Monthly Archives: maj 2011

Arbetslösheten bland unga invandrare ökar!

Arbetslösheten stiger bland unga invandrare skriver Metro och påstår att var femte, dvs tjugo procent var utan arbete bland unga mellan 19 och 24 år gamla invandrare medan siffran idag ligger på närmare 33 procent, alltså var tredje. Detta i samband med att det finns rekordmånga lediga jobb. Ett påstående som inte bara är löjeväckande utan rent av felaktigt. Rekordmånga lediga jobb om man jämför med hur det sett ut senaste tiden, sedan den ekonomiska krisen slog ut omkring år 2008. Informationen skall ha hämtats från SCB.

Ökningen ligger på tre procent medan för svenska unga så har det minskat med hela tio procent. Notera att det inte rör sig om procentenheter i båda dessa fall.

En orsak kan vara att var femte saknar gymnasiekompetens och bakgrunden kan vara dålig integrationspolitik. Ansvarig minister Erik Ullenhag (fp) säger sig vara oroad över den splittrade arbetsmarknaden, där det även finns sk. diskriminering. Arbetsgivarna anställer ofta genom egna nätverk och då invandrare saknar kontakter har de svårt att få in en fot påstås det. Ullenhag anser vidare att risken är att om man som invandrare inte får in foten och hamnar i långvarig arbetslöshet så känner man sig utanför samhället. Det kan i sin tur leda till motvilja att integreras.

Ullenhags lösning är att satsa mer på gymnasiet, säkerligen för att försäkra sig om att ge fler invandrarungdomar en fullständig gymnasieexamen. Han vill även satsa på lärligsystemet och se över socialbidragen då han menar att det rör sig om en grupp som är försörjningsstödsberoende och han vill därför också utveckla en tydligare jobblinje.

Vi är givetvis medvetna om att det är ett problem med arbetslösheten i allmänhet och för ungdomar i synnerhet. Invandrare oavsett ålder har ofta svårare att ta sig in på marknaden och då kan man förstå att unga invandrare har det allra svårast. Vi anser att det först och främst måste bytas politik över huvud taget. Sverige måste kasta borgarpolitiken över ända och driva en arbetarpolitik. En politik för fler jobb. Vi menar också att det krävs en satsning på att få fler unga i arbete vilket inte innebär sänkta arbetsgivaravgifter eller sämre rättigheter för unga. En av många förslag vi haft är att sänka pensionsåldern för att öppna upp för unga att ta sig in i arbetslivet.

Vi har också drivit vår politik efter principen att arbetstillfällen skall gå till svenskar i första hand. Arbete åt alla är en paroll vi ställer oss bakom, om vi därtill lägger – ”svenskar i förstahand”. Med det inte sagt att invandrare inte skall få jobb. Men vi kan omöjligt låta vår egna befolkning gå arbetslösa längre tid medan vi ger arbete åt andra folk.

Problemet ligger alltså varken hos invandrarna eller hos marknaden och arbetsköparna. Det ligger i detta fall huvudsakligen i riksdagen, hos politikerna och den svenska politik som förs och har förts de senaste decennierna. Vi erbjuder ett alternativ till denna politik.
Vi erbjuder en politik som ställer svenska folket i främsta rummet.

Annonser