Monthly Archives: juni 2011

En ny skolpolitik är nödvändig och akut.

Det rapporteras nu om att våldet i skolorna ökar och det blir även allt grövre. Våldet riktas dessutom mot lärare. I DN nämns det att en tioårig pojke slagit en assistent i huvudet med ett tillhygge vilket ledde till sjukvård för de skador som assistenten ådrog sig.

TT har sammanställt antalet tillbud första kvartalet i år och de når hela 82 stycken vilket är ungefär ett om dagen, då lärare blivit utsatt för fysiskt eller psykiskt våld från elever.

Folkpartiets Jan Björklund vill komma till rätta med problemet genom flertalet åtgärder:
– Dels så krävs det att lärare får mer legala befogenheter att ingripa i form av olika sanktioner, sedan är det förebyggande åtgärder. Nu inför vi också i den nya skollagen att man får rätt att flytta eleven. Tidigare har man bara fått göra det om föräldrarna ger godkännande.

Vi anser att skolan skall få större befogenheter att vidta disciplinära åtgärder mot elever som inte sköter sig i skolan. Ungdomar tillbringar en stor del av sin tid i skolan och därför anser vi att skolan har en roll som uppfostrare. Det ligger ett stort ansvar på föräldrarna att uppfostra sina barn till goda samhällsmedborgare men det gör inte att skolan inte har något ansvar alls.

I grund och botten anser vi att det handlar om attityder i samhället och även kulturen. Det har vuxit fram en ny kultur där ungdomar beter sig respektlöst mot äldre och saknar sunt förnuft och folkvett. Solidaritet och kollektiv kamratskap är inte bekanta termer för de flesta unga idag.

Vi vill att det genomförs stora förändringar i skolpolitiken eftersom det är livsnödvändigt för den svenska nationen. Men det måste därtill frambringas en revolutionerande omvandling av kulturen i det svenska samhället.

Annonser

Vart går Peru?

I presidentvalet i Peru i år gick två kandidater vidare till en andra omgång. Segrare ur den gick Ollanta Humala, en kandidat som vi tidigare stött. Humala ställde även upp i förra valet i Peru och har drivit en vänsterpolitik. Dock har han nästan mer framstått som nationalist än som socialist. Att vi stöder en nationalistisk vänsterkandidat kan knappast förvåna de flesta. Humala har dessutom haft goda kontakter med Sydamerikas ledande vänsterpolitiker, Venezuelas president Hugo Chávez.

Inför årets val har dock Humala förvrängt sin nationalism till chauvinism och riktat aggressioner mot sina grannländer Chile och Ecuador. Skulle detta omsättas i praktiken och innebära konflikt i antingen oväpnad eller väpnad form så stöder inte NKP detta. Vi anser att Sydamerika behöver både nationalism och socialism men framförallt enighet och samarbete. Att ett land skulle börja konflikter mot grannländer splittrar bara enigheten på kontinenten och är i våra ögon kontraproduktivt.

I sin kampanj anställdes valstrateger som tidigare arbetade för Brasiliens förre president Lula da Silva i hans valkampanj. Dessa gjorde en liknande i fallet Humala och tonade ner allt vad socialism heter. Retoriken och politiken var närmast socialdemokratisk och symbolik som röda t-shirts byttes mot blå skjortor.

Humala kommer inte heller att införa någon ny konstitution eller utarbetning och omröstning av en sådan så som Hugo Chávez gjorde i Venezuela, i varje fall inte detta valperiod. Humala har även meddelat att han inte kommer ifrågasätta vare sig marknadsekonomin eller privatäganderätten.

vad vi kan läsa ut av detta kommer Peru inte ändras särskilt mycket. Humalas löften till den fattiga befolkningen som röstat på honom i hopp om sociala förändringar har enbart att vänta smärre ändringar inom ramarna för nuvarande system. Det kan dock komma förbättringar i sjukvård, pensioner och rättigheter för ursprungsfolket.

Vi ser med spänning på vart Humala kommer leda Peru kommande år. Om han kan infria sina löften trots att han bakbundit sig själv genom att följa kapitalismens diktat. Vi kommer även att följa hans utrikespolitik och se huruvida Ollanta Humala blir ett bidrag till den sydamerikanska socialismen eller raka motsatsen och skälper hela skutan.