Monthly Archives: september 2011

Lagstadgat slavarbete

För några få dagar sedan uppmärksammades det att Folkpartier Liberalerna vill införa motprestationer för de som erhåller socialbidrag. Det skall röra sig om att bidra med att utföra vissa typer av arbeten. De ansvariga för detta förslag använder de nu uttjatade argumenten om att bryta passiviteten och utanförskapet. Det ger en känsla av oerfarenhet av politik och medievana när sådana argument används.

Vad de inte tänker på är att de som söker socialbidrag är sådana som behöver en sista utväg för att klara sina dagliga utgifter och att det redan är en process i sig att få bidraget. Vidare är det inte alla som godkänns. Socialbidrag är inte ett sätt att leva gratis. Summan är tämligen låg och erbjuder inget lyxliv på något vis. De flesta skulle säkerligen ta ett arbete om det fick istället för att behöva gå så långt att söka detta stöd. Men så ser inte borgarna på saken. De ser att alla som ska ha pengar är parasiter som lever gratis på deras skattepengar, sådant som de hellre lägger på polis som skall skydda dem mot missnöjda arbetare.

Folkpartiet förklarar att de arbetsuppgifter som skall utföras är sådana små sysslor som det finns behov av att utföra. Främst sådant som kommun, landsting och staten ansvarar för. Det kan således röra sig om allt från parkförvaltning och klippa gräs och hålla rent till att byta glödlampor på kommunhus och skolor.

Det hela blir rent ut sagt löjligt när man tänker efter vad liberalerna säger. De menar alltså att det finns arbetsuppgifter som behöver utföras och att dessa skall utföras av socialbidragstagare för att dessa över huvud taget skall få sitt bidrag. De skall alltså jobba för småsmulor. Pengarna som bidraget är kommer från staten. Den lön som borde betalas för arbetsuppgifterna hade också kommit från staten.

En bättre lösning på problemet som verkligen bryter passivitet och utanförskap, om nu Folkpartiet vill vara allvarliga i denna åsikt, vore att anställa alla dessa socialbidragssökande människor hos kommunen eller landstinget. Där får de utföra alla dessa uppgifter som det finns behov av och därfter får de också en riktig, anständig lön efter kollektivavtal och därmed också säkras de av arbetslagstiftningen.

Men så vill inte borgarna ha det. De vill kunna sparka ut folk när och hur som helst. Och gärna betala så lite i lön som möjligt. Detta är deras drömscenario. Folkaprtiet visar sig inte ha några goda intentioner alls med sitt förslag utan  vill leda in Sverige i ett samhälle där arbetare utnyttjas till maximal gräns till slavlöner. Lagstadgade slavlöner.

Det är oacceptabelt för oss att samhället utvecklas i denna riktning och en folkfront bör driva protester mot denna politik. Liberalismen måste bort från makten i vår land och det så snart som möjligt. Den tär och bryter sönder landet och är destruktiv för vårt folk.

Annonser