Monthly Archives: november 2011

Caremaskandalen

Den uppdagade och omtalade skandalen om Carema och dess verksamhet i Koppargården i Vällingby är minst sagt en skandal. Dock är det inte Carema eller det bolag, Ambea AB som äger det som är det skandalösa. Det är lätt att peka ut just ett enskilt bolag som den onda parten och göra dem till syndabocken. Så har det varit rakt igenom hela den ekonomiska krisen som pågått de senaste åren. Det är vissa enskilda bolag som pekats ut som onda bovarna som varit allt för giriga. Nog är det så att en del varit giriga i lite större grad än andra, så även Carema och därför stuckit ut och blivit uppmärksammade. Men genom att offra dessa onda bolag tvår de ansvariga sina händer.

Alla liknande händelser är resultat, eller symptom av ett system som utvecklats i decennier av högst medvetna åtgärder som påförts av makthavare så väl i parlament som i andra institutioner. Nyliberalism med privatisering och utförsäljning är orsaken och i Sverige är de ansvariga för detta våra politiker. Inte bara moderaterna och Alliansen utan samtliga i Riksdagen. Även Socialdemokraterna har burit ansvaret för nyliberalismens intåg i vårt samhälle och nedmonteringen av välfärden.

Vi är starkt emot all utförsäljning och privatisering av allmän och gemensamt ägd egendom. Vi vill som bekant gå motsatt håll. Men allra starkast är vi emot privat drift av sådan verksamhet som är samhällsnödvändig och utgör kärnan av samhället, dvs. skola, vård, kollektivtrafik och liknande. När det gäller vården blir det extra känsligt då det rör sig om den humanitära aspekten. Vi kan inte tänka oss att sätta ett pris på människovärde och skulle man göra det vore det det allra högsta priset man kan tänka sig. Privat drift och vinsttörstande företag hör på intet sätt hemma i verksamhet som har som uppgift att ta hand om människor. I synnerhet inte de som på ålderns höst förtjänar att få den hjälp de behöver efter att ha arbetat hela sina liv och bidragit till det samhälle vi har idag. Man kan ibland tro att dagens politiker tror att allt som finns idag är deras förtjänst. Att det som hänt i historien inte spelar någon roll och att våra äldres slit inte har bidragit till den välfärd vi idag åtnjuter. Vi anser att de äldre måste få den respekt och hjälp de förtjänar. Vi måste tränga bort vinstintresset ur medvetandet och se enbart äldrevård som en humanitär verksamhet.

Idag tvingas många arbetare att gå ner i timmar för att ta hand om sina föräldrar som inte får den hjälp de skall ha rätt till. Vi anser att en nedgång till sex timmars arbetsdag med bibehållen lön, skulle vara ett gott sätt för yngre människor att få mer tid att ta hand om sina gamla släktingar. Detta som ett komplement till en kollektiv fungerande äldrevård som inte är privatägd och vinstdrivande. Ett socialt problem i dagens Sverige är och har varit så ett bra tag, att generationerna åtskilts där den yngsta sällan socialiseras med mellangenerationen och än mer sällan med den äldsta.

Vi anser att det vore gott för hela folket om barn kunde umgås mer med föräldrar och mor- och farföräldrar än det görs idag, som i forna dagar. Mycket visdom och erfarenhet kan annars gå till spillo.

Några av våra förslag:

  • Stoppa all privatdrift av äldrevård och skrota vinsttänkandet inom vårdsektorn.
  • Ge större anslag till äldrevården och se till att de äldre får umgås och bo med sina nära så länge som möjligt.
  • Sänk arbetsdagen till sex timmar för att ge de yngre mer tid att umgås och ta hand om sina äldre släktingar.
Annonser