Monthly Archives: januari 2012

För ett fritt Kurdistan!

Nyligen drabbades en kurdisk by i östra Turkiet av flygbombningar uträttade av turkiskt militärt flyg på beställning av turkiska regeringen. Hela 36 människor dog varibland många unga och även barn. Det är ett ojämnt krig med folkmordsliknande tendenser som pågår och har så gjort ett bra tag. Kriget självt är en rest från första världskriget och är således runt 90 år gammalt. Den turkiska regeringen ockuperar kurdisk mark och förtrycker sålunda en stor del av den kurdiska befolkningen. Kurderna i Turkiet är en del som haft det tuffast de de inte har rätt till sitt språk eller kultur. De ses inte ens som kurder i den turkiska statens ögon.

Efter första världskriget föll det Osmanska riket och flertalet nationer blev självständiga och upprättade egna stater. Turkarna kämpade allt vad de hade för att inte släppa ifrån sig det landområde de besatt. Då de flesta ändå med stöd av Väst lyckades frigöra sig så blev kurderna utan stöd och fick kämpa på egen hand. Detta har lett till att kampen fortgår alltjämt.

Vi anser att kurderna liksom andra folk har rätt till en egen stat. De har rätt att kunna leva efter sin egen kultur och traditioner och använda sitt språk på alla områden i samhället. Därför stödjer vi deras krav på ett fritt och suveränt Kurdistan. Vi stödjer deras kamp för detta och uppmanar till solidaritet med de modiga frihetskämpar som står upp mot förtrycket.

Liksom bland alla andra folk finns det bland kurderna de som vill ha statsformer som står för olikhet och förtryck. Där ibland finner vi liberalister, fascister och religiösa fundamentalister. Dessa kan vi på intet sätt stödja, även om de har ett fritt Kurdistan på sin agenda. Vi stödjer de som står för ett sekulärt och socialistiskt Kurdistan.

Bara för att krig nu pågår och uppmärksammas på andra håll i världen så får vi inte glömma detta krig. Gör det uppmärksammat och kräv stopp för den turkiska ockupationen och vålden mot kurderna. Som nationalister måste parollen vara: ”För ett fritt Kurdistan!”

Annonser

Trasproletariatets parti

Rättvisepartiet Socialisterna (RS), är ett parti på vänsterkanten som räknas till den trotskyistiska traditionen och bekänner sig till vad de kallar internationell demokratisk socialism. De skriver många fina rader om sig och vad de gjort och framställer sig som motståndare till stalinism och menar att Sovjetunionen aldrig var socialistiskt och tar därför avstånd från den statsbildningen och den ideologi som landet byggde på. Vad de skriver om sig är att de vill bygga upp en riktig arbetarrörelse och fackföreningar som styrs av medlemmarna. Vi kan där hålla med. Vi står för en stark socialistisk fackförening som styrs av sina medlemmar och är organiserad efter deltagardemokratisk centralistisk princip samt är nära anslutet till ett liknande organiserat socialistiskt parti.

Men bortom vackra ord och försök att framställa sig som goda socialister, till motsats mot de onda stalinisterna, och visa hur aktiva de är och ockuperar vårdcentraler med mera för att hindra nedläggningar så visar RS på en mörk sida. Vi vänsternationella står gärna också för en aktivistbaserad rörelse där handling är viktigare än ord, vilket vi anser det vara då det är handlingarna som främst definierar vad man är och inte det man säger.

Vad har vi då emot RS?
Främst är att de i ”antirasismens” och i ”internationalismens” namn står för en antisvensk politik och bidrar till nationellt förfall. RS gör sig själva till de värsta rasisterna och antinationalisterna då de förringar den svenska nationen och mer än gärna löser upp den i en total uppblandning med främmande kulturelement.

En av deras huvudfrågor de tagit på sig är att kräva rätten till asyl. De kämpar också för att stoppa utvisningar av flyktingar som visat sig inte ha rätten att få stanna. Något som förekommer mer sällan än ofta. Vi tror inte detta enbart är en ideologiskt grundad linje. Det luktar populism lång väg och inte så som populism ofta är, riktad mot de breda massorna, utan riktad till en viss samhällsgrupp – de sk. ”nysvenskarna”. Det är inte konstigt att RS i t.ex. Göteborg har sitt starkaste fäste i Hammarkullen inkl. Hjällbo som är några av stadens mest invandrartäta områden. Genom att under lång tid riktat sig åt denna samhällsgrupp genom att driva politik som gynnar dem, så som asylrätt och extremliberal invandringspolitik så har de fått deras starka stöd. RS går även samma linje som SAP och V, där de i ”välfärdens” namn vill ge bidrag till arbetslösa invandrare. Det blir därför en ond cirkel. Efter att vunnit deras stöd måste de driva en allt mer extrem politik som riktar sig allt mer åt dessa frågor. Givetvis får socialismen stå tillbaka i praktiken och lämnas åt fina ord på hemsidan och affischer på gatorna.

För vår del bedömer vi att RS riktat sig åt trasproletariatet och driver deras frågor och linje. Vi vänsternationella har inte mycket till övers för den samhällsklassen utan vi står för proletarietet och arbetarklassen i sin helhet. I vår klasskamp är trasproletariatet och dess politiska företrädare lika mycket fiender till oss som bourgeoisien och deras företrädare.