Monthly Archives: juni 2012

Aborter och adoptioner i Sverige

I en rapport från socialstyrelsen skriver de angående aborter:

”Under det första halvåret 2011 utfördes 19 010 aborter i Sverige, vilket är 74 färre än under motsvarande period förra året. Det innebär att aborttalet (antalet aborter per 1 000 kvinnor) minskade något jämfört med samma tidsperiod 2010, till 21,0 för 2011 jämfört med 21,1 för 2010.”

Det framställs litet som om denna minskning är uppseendeväckande. Det rör sig alltså om 0,38% färre. Och detta enbart på ett halvår. Då antalet första halvåret 2010 varit ungefär detsamma kan vi vänta oss att det totala per år ligger runt 40 000 st aborter.

Vi kan inte annat säga än att det är en skrämmande hög siffra, oavsett hur den ter sig i förhållande till internationella mått mätt. Då inte siffrorna avslöjar orsaken till aborterna så kan vi inte säga hur stor del som är mer eller mindre berättigad ur ett moraliskt perspektiv, vilket vi förordar i frågan. Men vi tvivlar å det skarpaste på att alla 100% skulle vara legitima ur vårt synsätt.

En annan siffra vi vill presentera är antal adopterade till svenska föräldrar. Siffran ligger på ca. 1550 i genomsnitt under 2000-talets första decennium. Av dessa kom ca. 50% från Afrika, Asien eller Sydamerika. Närmare bestämt rör det som 787,5 barn i genomsnitt per år under denna period. Vi saknar statistik men vi kan ändå ana att det går fler barnlösa par som längtar efter barn och att få adoptera ett eller ett par stycken. Så efterfrågan ligger säkerligen på högre siffra än de 1550 statistiken visar.

Vi har ingen direkt lösning på abortproblemet, för vi ser denna höga siffra som ett problem. Vi anser dock att det bör utredas och göras någonting åt. En dellösning vi dock tror på är att kvinnor som absolut inte har möjlighet att ta hand om sitt barn skall adoptera bort det istället för abort. Med detta skulle vi lätt kunna minska adoptionerna från utomeuropeiska länder.

Statistiken är hämtat från SCB samt Socialstyrelsen.

Aborter i Sverige 2011

Annonser