Monthly Archives: februari 2015

Fri media – ett hot mot demokratin?

När det kommer till att förmedla en bild av sanningen så är det media som är kung. Vi får våra nyheter i tv, radio och tidningar och förutsätter att det är neutrala skildringar som bara berättar hur det är och vad som händer i världen. Journalister skall undvika målande adjektiv som kan ge en skev och vinklad bild av nyheterna. Ändå går det att vinkla hur mycket som helst. Det beror på vad man visar och hur mycket av sanningen man väljer att berätta. Ofta sållas nyheter bort helt som inte önskas nå den breda massan men man öser på med de som man vill att alla folk skall prata om. Det berättas givetvis också på ett vinklat om än inte med adjektiv färgat perspektiv. Läs mer

Annonser

Je ne suis pas Charlie

je-ne-suis-pas-charlie-210x210Det diskuteras flitigt numera om yttrandefrihet och hur viktig den där. Att den är ett fundament för oss i väst och att den är under attack. Det är de konservativa, reaktionära muslimerna som hatar allt vad mänskliga rättigheter heter som attackerar vår yttrandefrihet sägs det. Och visst finns det skäl till upprördhet när människor senaste tiden attackerats för saker de sagt eller tecknat och publicerat och att dessa attacker haft dödlig utgång. Attentatsmännen säger sig dessutom vara muslimer Läs mer

SD gynnas av debatt om invandring

Idag presenterar Yougov sin väljarundersökning som gjorts på uppdrag av tidningen Metro. Den är baserad på en förrekryterad onlinepanel och är inte statistiskt säkerställd. Dock ger den en visning om hur läget ser ut idag för våra politiska partier och deras stöd bland svenska folket. Läs mer