Monthly Archives: april 2017

Samvetsfrihet och abortmotstånd

Det har nu uppmärksammats ett rättsfall där det är frågan om en yrkesverksam person kan neka att utföra vissa arbetsuppgifter. Det är Ellinor Grimmark som efter att ha sökt jobb som barnmorska på tre sjukhus i Jönköpings län nekats jobb pga att hon inte velat utföra abort, dela ut dagen-efterpiller eller sätta in kopparspiraler. Ellinor hänvisar till sin kristna tro och åberopar samvetsfrihet,  en rätt som ger yrkesverksamma rätt att följa sin religiösa eller moraliska tro i arbetslivet, vilket är en mänsklig rättighet. Efter att blivit nekad arbete så stämde hon år 2014 Jönköpings regionen till diskrimineringsombudsmannen då hon ansett blivit diskriminerad pga sin kristna tro.

Läs mer

Annonser