Category Archives: Svenska partier

Nej tack till det odemokratiska SD

nejtillsd

Sverigedemokraterna har nyligen uppmärksammats för sina inre stridigheter med sitt ungdomsförbund SDU. Det har framför allt varit för att SDU stått inför ett val av ny ordförande och SD har då redan innan varnat för att välja fel person. Jessica Ohlson var en av kandidaterna till posten som SDU-ordförande och det var inte den som hade stöd från moderpartiets ledning var på Mattias Karlsson förklarat att om hon väljs så kommer det leda till att partiet bryter med ungdomsförbundet. Läs mer

Annonser

SD störst parti i Sverige

Enligt en undersökning gjord av Yougov på tidningen Metros uppdrag i Augusti 2015 visade det sig efter att ha frågat 1 527 personer att Sverigedemokraterna skulle blivit största parti i riksdagen om det vore val idag. I Juli kom ett uppmärksammat besked om att SD då var tredje störst med en väldigt knapp ledning för S och M.

Läs mer

Trasproletariatets parti

Rättvisepartiet Socialisterna (RS), är ett parti på vänsterkanten som räknas till den trotskyistiska traditionen och bekänner sig till vad de kallar internationell demokratisk socialism. De skriver många fina rader om sig och vad de gjort och framställer sig som motståndare till stalinism och menar att Sovjetunionen aldrig var socialistiskt och tar därför avstånd från den statsbildningen och den ideologi som landet byggde på. Vad de skriver om sig är att de vill bygga upp en riktig arbetarrörelse och fackföreningar som styrs av medlemmarna. Vi kan där hålla med. Vi står för en stark socialistisk fackförening som styrs av sina medlemmar och är organiserad efter deltagardemokratisk centralistisk princip samt är nära anslutet till ett liknande organiserat socialistiskt parti.

Men bortom vackra ord och försök att framställa sig som goda socialister, till motsats mot de onda stalinisterna, och visa hur aktiva de är och ockuperar vårdcentraler med mera för att hindra nedläggningar så visar RS på en mörk sida. Vi vänsternationella står gärna också för en aktivistbaserad rörelse där handling är viktigare än ord, vilket vi anser det vara då det är handlingarna som främst definierar vad man är och inte det man säger.

Vad har vi då emot RS?
Främst är att de i ”antirasismens” och i ”internationalismens” namn står för en antisvensk politik och bidrar till nationellt förfall. RS gör sig själva till de värsta rasisterna och antinationalisterna då de förringar den svenska nationen och mer än gärna löser upp den i en total uppblandning med främmande kulturelement.

En av deras huvudfrågor de tagit på sig är att kräva rätten till asyl. De kämpar också för att stoppa utvisningar av flyktingar som visat sig inte ha rätten att få stanna. Något som förekommer mer sällan än ofta. Vi tror inte detta enbart är en ideologiskt grundad linje. Det luktar populism lång väg och inte så som populism ofta är, riktad mot de breda massorna, utan riktad till en viss samhällsgrupp – de sk. ”nysvenskarna”. Det är inte konstigt att RS i t.ex. Göteborg har sitt starkaste fäste i Hammarkullen inkl. Hjällbo som är några av stadens mest invandrartäta områden. Genom att under lång tid riktat sig åt denna samhällsgrupp genom att driva politik som gynnar dem, så som asylrätt och extremliberal invandringspolitik så har de fått deras starka stöd. RS går även samma linje som SAP och V, där de i ”välfärdens” namn vill ge bidrag till arbetslösa invandrare. Det blir därför en ond cirkel. Efter att vunnit deras stöd måste de driva en allt mer extrem politik som riktar sig allt mer åt dessa frågor. Givetvis får socialismen stå tillbaka i praktiken och lämnas åt fina ord på hemsidan och affischer på gatorna.

För vår del bedömer vi att RS riktat sig åt trasproletariatet och driver deras frågor och linje. Vi vänsternationella har inte mycket till övers för den samhällsklassen utan vi står för proletarietet och arbetarklassen i sin helhet. I vår klasskamp är trasproletariatet och dess politiska företrädare lika mycket fiender till oss som bourgeoisien och deras företrädare.