Category Archives: Utrikes

Greklands kris fortsätter mot nyval

Det grekiska folket står nu inför ännu mer dilemman. Senaste årens politiska och ekonomiska problem ledde till ett uppsving för vänsterpartiet Syriza och en vinst i senaste valet. Sedan dess har Greklands ministrar suttit vid förhandlingsbordet med bl.a. EU och Tysklands Angela Merkel. Premiärminister Alexis Tsipras har försökt rädda Grekland och driva en hållbar folklig ekonomisk politik som skall rädda så mycket som möjligt av den välfärd som finns kvar.

syriza-3En anledning att Syriza vann valet var att det ansågs vara nog med åtstramning av ekonomin och privatisering. En vänsterpolitik var absolut nödvändig. Läs mer

Annonser

24 April 2015 – 100 år sedan folkmordet på Armenier

I år är det 100 år sedan folkmordet på armenier ägde rum. Den 24e april är varje år minnesdagen och detta datum I år var extra speciellt då det var exakt 100 år efter att det började.

Armenier är ett folk I östra Anatolien och södra Kaukasus. Historiskt har de Läs mer

Till minne av två frihetshjältar

chavezgaddafiDet fanns en gång två män på fel sida världsordningen. De stod för andra idéer och värden än NWO med sin imperialism och liberalism. De stod inte bara på fel sida, de var även uppstickare som ständigt utmanade Draken Läs mer

Je ne suis pas Charlie

je-ne-suis-pas-charlie-210x210Det diskuteras flitigt numera om yttrandefrihet och hur viktig den där. Att den är ett fundament för oss i väst och att den är under attack. Det är de konservativa, reaktionära muslimerna som hatar allt vad mänskliga rättigheter heter som attackerar vår yttrandefrihet sägs det. Och visst finns det skäl till upprördhet när människor senaste tiden attackerats för saker de sagt eller tecknat och publicerat och att dessa attacker haft dödlig utgång. Attentatsmännen säger sig dessutom vara muslimer Läs mer

Valet i Grekland

alexis tsipras

 

Att det har varit val i Grekland i veckan kan inte ha undgått någon. Det har hört på nyheterna och stått i de flesta tidningarna. De på förhand tippade segrarna, vänsterpartiet Syriza har skrämt slag på bankmän och kapitalister i hela Europa. Varför? Ja dels för att Grekland lånat en massa pengar som idag betalas tillbaka med nya lån. Skall det ta slut nu? Det hoppas inte bankirerna som tjänar multum på återbetalning, ränta och nya lån. Det fanns också en rädsla för att Grekland skall sätta hela EU’s ekonomi i gungning och om de går ur EMU att det välter första dominobrickan som blir Eurons undergång. Läs mer

Israel måste besegras – Stoppa terrorn nu!

Det kan knappast ha undgått någon vad som skett de senaste dagarna. Israels massiva attacker mot Gazaremsan. Det skrivs dock ofta som att det är ett krig som pågår mellan israeler och palestinier. Det är inget krig. Det är apartheid, terror och folkmord som pågår. Och detta under närmast total tystnad från Väst, bortsett från demonstrationer från folket.

Gazaremsan har sedan länge varit ett isolerat palestinskt område och närmast inkapslat som ett gigantiskt ghetto eller fängelse, kontrollerat av fångvaktaren Israel. Alla minns vi vad som skedde med Ship to Gaza både första och andra gången projektet genomfördes.

Nu när nöden nått sin spets och palestinierna protestrerar med vapnets makt, en rätt varje förtryckt folk har rätt till, så heter det ofta i medier att ”palestinska terrorister har nu mördat 3 civila personer i Israel” eller liknande. Israel svarar med massivt bombardemang och då heter det att ”under Israels försvar så omkom ett flertal palestinier, några av dem civila”. Media ljuger och förvränger som de gör varje gång. Vi ser tydligt vems sida media står på och i vems tjänst den verkar.

När Israel skapades så fanns det möjlighet för en tvåstatslösning. Ett Israel och ett Palestina. Israel har sedan dess med militära medel invaderat och ockuperat palestinska, syriska och egyptiska områden. Därtill regelbundet attackerat sina grannländer med bomber. Israel har vidare ockuperat och byggt på icke erövrad mark, den sk bosättningen och fördrivit den palestinska befolkningen. Här till kommer den mycket kända ”skyddsbarriären” eller Apartheidmuren som den bör kallas, byggd delvis på israelisk och delvis palestinsk mark.

Israel och ingen annan har därmed omöjliggjort tvåstatslösningen. Anledningen är dels att de inte vill ha en sådan lösning och dels att de har stöd från USA, NATO och hela Väst i konflikten. Att Väst stödjer beror självklart på flera anledningar. En är att sionismen styr stora delar av Västs regeringar och Västs media men också för att Israel fungerar som en koloni för imperialismen i Mellan Östern, ungefär som kungariket Jerusalem gjorde under korstågstiden.

Grunden för Israel är sionismen. En ideologi grundad delvis av Theodor Herzl och delvis Moses Hess. Det framförs att Moses Hess var vän till Karl Marx och Friedrich Engels och att han var socialist. Detta för att ge sionismen ett sken av att vara solidarisk och jämlikhetsgrundad. Dock är Moses Hess idéer snarare av samma frö som det som skulle gro till att bli nationalsocialism. Många, särskilt högerextrema hävdar på flera grunder att marxismen är en judisk ideologi. Dock står nazismen och sionismen mycket nära varandra och utgör två sidor av samma mynt.

Sionismens tanke var att föra alla judar ”tillbaka” till Israel, det land de härstammar från och blivit fördrivna ur. Idén saknar dock faktabaserad grund. De flesta av Europas judar var ashkenazi och härstammar från kazariska judar, ett folk som bestod av finska, iranska, grekiska, slaviska och turkiska folk som tvingades att konvertera till judendomen. Ut över dessa finns judar av olika grupper i världen. Bl.a. sefardiska från Spanien, jemeniter från Jemen etc. Det folk som bodde i israel under antiken är genetiskt närmast besläktat med de palestinier som bor där idag. Israelerna talade från början hebreiska och de var judar. Därefter talades arameiska som var ett närbesläktat språk och flera konverterade till den judiska sekten ”kristendom”. När sedan islam spred sig var steget till arabiska inte särskilt långt att ta och inte heller steget till att konvertera till den nya religionen. Så är de några som har historisk rätt till landet är det palestinierna och inte ”Guds utvalda folk”.

Vi anser att Israel inte bör gynnas på något vis och att en massiv och total bojkott av detta land måste till i hela Europa. Ni kan hjälpa till att sprida material för detta härifrån.

Bojkotta Israel!

  • Köp inga frukter eller annat från Israel!
  • Åk inte på semester till Israel!
  • Slut upp i demonstrationer mot Israels terrorism!

Europa mot upplösning eller enighet?

Separatismen i Europa tycks ha fått ett visst uppsving på senare år. Den har alltid funnits mer eller mindre runt om i vår världsdel även om den inte alls uppmärksammas särskilt mycket. Det finns både separatism på demokratisk basis och på militant basis. Exempel på aktuella separatistiska delar är Skottland, Katalonien, Bayern, Flandern och Vallonien i Belgien och så de mer kända, Baskien, Korsika. Andra exempel är Padanien i norra Italien och Transnistrien i Moldavien.

Det har spekulerats i att separatismens ökning beror på den ekonomiska krisen som genererar dessa idéer och mer nationalistiska tendenser över lag. Kritiken mot EU ökar dessutom samtidigt.

Det man måste göra först och främst är att särskilja på motiven. I vissa av dessa områden föreligger en lång kamp för rättigheter som man kan begära som nation, t.ex. i Baskien. Rättigheten att styra över sig själva. Man måste vara aktsam för motiv som grundar sig i att rika delar vill dela sig från de fattigare delarna av ett land. Så finns ett purfärskt exempel från Bolivia i Sydamerika där den östra delen där de rika och den vita delen av befolkningen bor, som vill dela sig från den västra med de fattigare och fler andel indianer. Där gror även rasismen som ett försök att splittra landet.

Vi har inget emot att EU går mot upplösning. Det är ett av våra främsta mål och det bör främjas. Dock är vi som bekant inte emot europeisk enhet. Hur går det då ihop om vi skulle stödja regional separatism i Europa samtidigt som vi förespråkar europeisk enhet?

Vi menar att varken socialism eller internationalism är möjligt så länge som nationer förtrycks. Nationell befrielse är essentiellt i kampen för jämlikhet. Så såg det ut i England där arbetarklassen var tvungen att stödja Irlands befrielse från Storbritannien när det begav sig samt i Sverige där arbetarna arbetarna var tvungna att stå på Norges sida när de ville bryta unionen med Sverige 1905.

En eurosibirisk federation måste grunda sig på fria nationer. Så länge som en majoritet av befolkningen står bakom nationell suveränitet och det finns adekvata motiv bakom dessa krav måste vi och så måste varje socialist ställa sig bakom denna rättighet.

Om detta innebär en ny tid för Europa, med upplösning av EU och att nya stater uppstår så är det enbart till det bättre och ett steg i rätt riktning. Det återstår dock att se hur kampen hos varje nation fortlöper. Precis som att arbetarklassens frigörelse måste vara dess eget verk i varje nation måste varje nations frigörelse vara dess eget verk. De andra nationerna måste dock vara solidariska och visa sitt stöd i varje tänkbar form.

För en värld av fria nationer. För ett enat socialistiskt Eurosibirien!