Monthly Archives: november 2012

Israel måste besegras – Stoppa terrorn nu!

Det kan knappast ha undgått någon vad som skett de senaste dagarna. Israels massiva attacker mot Gazaremsan. Det skrivs dock ofta som att det är ett krig som pågår mellan israeler och palestinier. Det är inget krig. Det är apartheid, terror och folkmord som pågår. Och detta under närmast total tystnad från Väst, bortsett från demonstrationer från folket.

Gazaremsan har sedan länge varit ett isolerat palestinskt område och närmast inkapslat som ett gigantiskt ghetto eller fängelse, kontrollerat av fångvaktaren Israel. Alla minns vi vad som skedde med Ship to Gaza både första och andra gången projektet genomfördes.

Nu när nöden nått sin spets och palestinierna protestrerar med vapnets makt, en rätt varje förtryckt folk har rätt till, så heter det ofta i medier att ”palestinska terrorister har nu mördat 3 civila personer i Israel” eller liknande. Israel svarar med massivt bombardemang och då heter det att ”under Israels försvar så omkom ett flertal palestinier, några av dem civila”. Media ljuger och förvränger som de gör varje gång. Vi ser tydligt vems sida media står på och i vems tjänst den verkar.

När Israel skapades så fanns det möjlighet för en tvåstatslösning. Ett Israel och ett Palestina. Israel har sedan dess med militära medel invaderat och ockuperat palestinska, syriska och egyptiska områden. Därtill regelbundet attackerat sina grannländer med bomber. Israel har vidare ockuperat och byggt på icke erövrad mark, den sk bosättningen och fördrivit den palestinska befolkningen. Här till kommer den mycket kända ”skyddsbarriären” eller Apartheidmuren som den bör kallas, byggd delvis på israelisk och delvis palestinsk mark.

Israel och ingen annan har därmed omöjliggjort tvåstatslösningen. Anledningen är dels att de inte vill ha en sådan lösning och dels att de har stöd från USA, NATO och hela Väst i konflikten. Att Väst stödjer beror självklart på flera anledningar. En är att sionismen styr stora delar av Västs regeringar och Västs media men också för att Israel fungerar som en koloni för imperialismen i Mellan Östern, ungefär som kungariket Jerusalem gjorde under korstågstiden.

Grunden för Israel är sionismen. En ideologi grundad delvis av Theodor Herzl och delvis Moses Hess. Det framförs att Moses Hess var vän till Karl Marx och Friedrich Engels och att han var socialist. Detta för att ge sionismen ett sken av att vara solidarisk och jämlikhetsgrundad. Dock är Moses Hess idéer snarare av samma frö som det som skulle gro till att bli nationalsocialism. Många, särskilt högerextrema hävdar på flera grunder att marxismen är en judisk ideologi. Dock står nazismen och sionismen mycket nära varandra och utgör två sidor av samma mynt.

Sionismens tanke var att föra alla judar ”tillbaka” till Israel, det land de härstammar från och blivit fördrivna ur. Idén saknar dock faktabaserad grund. De flesta av Europas judar var ashkenazi och härstammar från kazariska judar, ett folk som bestod av finska, iranska, grekiska, slaviska och turkiska folk som tvingades att konvertera till judendomen. Ut över dessa finns judar av olika grupper i världen. Bl.a. sefardiska från Spanien, jemeniter från Jemen etc. Det folk som bodde i israel under antiken är genetiskt närmast besläktat med de palestinier som bor där idag. Israelerna talade från början hebreiska och de var judar. Därefter talades arameiska som var ett närbesläktat språk och flera konverterade till den judiska sekten ”kristendom”. När sedan islam spred sig var steget till arabiska inte särskilt långt att ta och inte heller steget till att konvertera till den nya religionen. Så är de några som har historisk rätt till landet är det palestinierna och inte ”Guds utvalda folk”.

Vi anser att Israel inte bör gynnas på något vis och att en massiv och total bojkott av detta land måste till i hela Europa. Ni kan hjälpa till att sprida material för detta härifrån.

Bojkotta Israel!

  • Köp inga frukter eller annat från Israel!
  • Åk inte på semester till Israel!
  • Slut upp i demonstrationer mot Israels terrorism!
Annonser