Om böneutrop i Sverige

För inte allt för länge sedan fanns det diskussioner om att tillåta fler moskéer i Sverige. Det hävdades från motståndarna att om vi tillåter det kommer snart vi ha minareter med ständiga böneutrop. ”Löjligt” sa förespråkarna och hävdade att det överdrevs.

Därefter när de första minareterna stod klara och det ansöktes om böneutrop på speciella högtidsdagar, i synnerhet under Ramadan upprepades exakt samma dialog mellan motståndare och förespråkare.

Igen visade det sig att motståndarna hade rätt. Läs mer

Annonser

Årets 1 maj (2018)

Även i år kom så 1 maj om än med regn och rusk. Trots detta tog sig flera själar ut och marscherade för att kräva vad arbetarrörelsen krävt i decennier, socialism och rättvisa. Men även i år syntes stor skillnad på de olika partierna som deltog.

Vänsterpartiet gick längs med Avenyn i centrala Göteborg och skanderade ord som ”ingen flykting är illegal” som fick stöd av fanor med samma budskap. Av att döma av övriga fanor och banderoller var det hbtq-frågor och feminism som var deras huvudsakliga ståndpunkter.

Internationell solidaritet var också ett av Vänsterpartiets slagord. Läs mer

Samvetsfrihet och abortmotstånd

Det har nu uppmärksammats ett rättsfall där det är frågan om en yrkesverksam person kan neka att utföra vissa arbetsuppgifter. Det är Ellinor Grimmark som efter att ha sökt jobb som barnmorska på tre sjukhus i Jönköpings län nekats jobb pga att hon inte velat utföra abort, dela ut dagen-efterpiller eller sätta in kopparspiraler. Ellinor hänvisar till sin kristna tro och åberopar samvetsfrihet,  en rätt som ger yrkesverksamma rätt att följa sin religiösa eller moraliska tro i arbetslivet, vilket är en mänsklig rättighet. Efter att blivit nekad arbete så stämde hon år 2014 Jönköpings regionen till diskrimineringsombudsmannen då hon ansett blivit diskriminerad pga sin kristna tro.

Läs mer

Den som rör den helige kon…

Det har stormat rejält kring f.d. bostadsminister Mehmet Kaplan och få svenskar har lyckats undgå nyhetsrapporteringen om detta. Det har framför allt handlat om Kaplans umgänge med personer från andra organisationer med tvivelaktiga åsikter så som Barbaros Leylani som var vice ordförande för Turkiska Riksförbundet och Grå vargarnas ledare i Sverige Ilhan Senturk.

Kaplan2Leylani tvingades nyligen avgå sedan han hållit ett tal på Sergels torg där han uppmanade sina ”raskamrater” att döda armenier, eller ”armenska hundar” som han själv uttryckte det. Läs mer

En tid för medborgargarden

När otryggheten i samhället ökar når det slutligen en gräns för vad folk står ut med. Politikerna gör ingenting för att lösa problemet eller så söker de efter andra orsaker till det än det verkliga då sanningen gör allt för ont och inte passar in i den bild de vill måla upp.

När inte heller staten kan klara av att fullfölja sin plikt och sitt uppdrag att upprätthålla lag och ordning samt skydda sina medborgare, vilket det åtminstone i teorin skall vara, så måste det till drastiska åtgärder. Då måste folk ta saken i egna händer. Då bildas medborgargarden. Läs mer

Nej tack till det odemokratiska SD

nejtillsd

Sverigedemokraterna har nyligen uppmärksammats för sina inre stridigheter med sitt ungdomsförbund SDU. Det har framför allt varit för att SDU stått inför ett val av ny ordförande och SD har då redan innan varnat för att välja fel person. Jessica Ohlson var en av kandidaterna till posten som SDU-ordförande och det var inte den som hade stöd från moderpartiets ledning var på Mattias Karlsson förklarat att om hon väljs så kommer det leda till att partiet bryter med ungdomsförbundet. Läs mer

Den Syriska Tragedin

Den humanitära katastrofen i Syrien är ett faktum och det talas om den största flyktingströmmen sedan Andra Världskriget. Tusen och åter tusen människor flyr från sina hem och många tar sig till områden inom Syrien som fortfarande kontrolleras av staten och därmed anses vara säkra. Andra tar sig till grannländer eller vidare till Europa. Och det är framför allt strömmen till Europa som ökat markant till den grad att det blivit okontrollerbart i viss mån. Läs mer