Om HBTQ-frågan och äktenskapet

I en månads tid har det synts regnbågsflaggor i Svea Rike. En tid för att uppmärksamma situationen för sk HBTQ-personer. Det är inte fel för flertalet människor är omedvetna om deras situation och hur de diskrimineras i samhället pga deras sexuella läggning eller sexuella identitet. Läs mer

Annonser

Nationalism utan Socialism är nationell underkastelse

År 1897 skriver James Connolly om Socialism och Nationalism. Han frågar sig där vad frihet för nationen innebär. En frihet för de kemiska komponenter som utgör jorden och marken i Irland, dvs. frihet för själva ön, eller om man menar frihet för folket. I Irlands fall detta år rörde det sig om frihet från England. Läs mer

24 April 2015 – 100 år sedan folkmordet på Armenier

I år är det 100 år sedan folkmordet på armenier ägde rum. Den 24e april är varje år minnesdagen och detta datum I år var extra speciellt då det var exakt 100 år efter att det började.

Armenier är ett folk I östra Anatolien och södra Kaukasus. Historiskt har de Läs mer

Antiegalitär Socialism

En av de grundläggande ståndpunkterna för i princip alla socialistiska varianter är idén om jämnlikhet. Denna går igenom bl.a. gällande klassynen och könsfrågor. Det skall vara jämlikt och alla skall behandlas lika. Kvinnor skall få samma betalning som män. Detta är en sund inställning. Alla bör starta från samma startlinje och med samma förutsättningar att bli så bra som man kan. Vi anser det inte heller vara sunt att se det som en tävling utan snarare bör man se det som ett lagarbete att alla skall bli så bra som man förmår, tillsammans.

Det finns en syn på världen som kallas antiegalitarism. Ordet betyder enkelt sagt antijämlikhet och kommer från ordet egalitär, vilket betyder jämlik och kommer ursprungligen av latinets aequalis. Kan man förespråka antiegalitarism om man är socialist eller går det emot den grundläggande idé vi påstod fanns i början av texten? Om man bortser från vad man kanske tror ordet betyder och studerar innebörden av begreppet istället så finner man att det finns en koppling till socialismen.

Vi skall här kopiera texten från metapedia som beskriver begreppet.
“Antiegalitarism innebär att man istället för att se alla individer som likadana, erkänner medfödda olikheter. Samma mekaniska måttstock tillämpas inte på samtliga individer; en person bedöms utifrån dennes egna förutsättningar och förmågor. Denna olikhet ligger sedan till grund för hur uppgifter och funktioner fördelas i ett samhälle eller ett sammanhang.

Enligt antiegalitarismen är denna diversion av godo och olikheterna delas inte upp som ”bra” eller ”dåliga”, utan betraktas som samverkande, samspelta och kompletterande delar som sammantaget bildar en organisk samhällelig och unik kulturell enhet och gemenskap.”

(källa: http://sv.metapedia.org/wiki/Antiegalitarism )

Denna syn innebär för oss bland annat att man inte bortser från de olikheter i de fysiska och psykiska egenskaper olika människor besitter och att varje människa trots allt är en unik individ. Man får absolut inte i en jämnställdhetsiver blunda för detta och tro att alla människor är lika, bara för att vi är jämlika.

Dock är synen ingalunda en variant av liberalismens individualism. Då individualismen helt bortser från våra kollektiva egenskaper och identitet. En fullständig förkastlig människosyn.

Detta innebär om man knyter an till vad som skrevs i början, om att man skall tillsammans kämpa som ett lag för att nå en gemensam framgång, att man skall tillåta individer att florera inom de områden denna är extra bra på och tillåta en viss “elitism” i vissa områden. Vi människor är olika, vi har olika förmågor, intressen och drivkrafter. Man måste därför tillåta detta och främja det istället för att kväva det.

Vi har som sagt olika förmågor och olika behov och detta passar mer än utomordentligt ihop med den kommunistiska principen “Av var och en efter förmåga. Åt var och en efter behov”.

Till minne av två frihetshjältar

chavezgaddafiDet fanns en gång två män på fel sida världsordningen. De stod för andra idéer och värden än NWO med sin imperialism och liberalism. De stod inte bara på fel sida, de var även uppstickare som ständigt utmanade Draken Läs mer

Fri media – ett hot mot demokratin?

När det kommer till att förmedla en bild av sanningen så är det media som är kung. Vi får våra nyheter i tv, radio och tidningar och förutsätter att det är neutrala skildringar som bara berättar hur det är och vad som händer i världen. Journalister skall undvika målande adjektiv som kan ge en skev och vinklad bild av nyheterna. Ändå går det att vinkla hur mycket som helst. Det beror på vad man visar och hur mycket av sanningen man väljer att berätta. Ofta sållas nyheter bort helt som inte önskas nå den breda massan men man öser på med de som man vill att alla folk skall prata om. Det berättas givetvis också på ett vinklat om än inte med adjektiv färgat perspektiv. Läs mer

Je ne suis pas Charlie

je-ne-suis-pas-charlie-210x210Det diskuteras flitigt numera om yttrandefrihet och hur viktig den där. Att den är ett fundament för oss i väst och att den är under attack. Det är de konservativa, reaktionära muslimerna som hatar allt vad mänskliga rättigheter heter som attackerar vår yttrandefrihet sägs det. Och visst finns det skäl till upprördhet när människor senaste tiden attackerats för saker de sagt eller tecknat och publicerat och att dessa attacker haft dödlig utgång. Attentatsmännen säger sig dessutom vara muslimer Läs mer