Monthly Archives: augusti 2010

Hemsideinformation

Nu kommer lite intressant information till alla som besöker vår hemsida.

Tidigare har funktionen att kommentera inläggen varit avstängd men kommer från och med nu att fungera för samtliga inlägg, dock inte texterna i huvudmenyn så som Vår politik, Om oss osv.

Kommentarerna kommer dock att granskas först innan de accepteras och allt som vi finner olämplingt kommer sållas bort. Till detta räknas smutskastning av NKP, provokation samt allmänt nonsens. Negativ men konstruktiv kritik räknas dock inte till en orsak att sållas bort.

Kamratliga hälsningar
/NKP

Annonser

Ett år senare

Nu har det gått drygt ett år sedan vi startade denna hemsida för vad som då kallades Nordiska Arbetarpartiet. Partiet växte fram ur diskussioner på forumet Vansternationell.se som var ett forum för det Vänsternationella Nätverket – VNN. Detta hade startats av nationellt sinnade socialister, huvudsakligen ute på vänsterkanten, som möttes på det nationella communityt Nordisk.nu

En strävan fanns att skapa en vänsternationell organisation som arbetade för en nationell socialism. Ett manifest togs fram för VNN och även en symbol. Efter ett tag utvecklades manifestet till att närma sig ett program. Det framkom även idéer om att byta namn och flera förslag dök upp. Däribland Nationalkommunistiska Partiet, Nordiska Arbetarpartiet och kombinationer med innehåll som Enhetsfronten. Det namn som sedan vann den omröstning som hölls på forumet blev Nordiska Arbetarpartiet. Därefter startade denna hemsida upp med det namnet och hemsideadressen nordiskaarbetarpartiet.se vilken fanns i ett år.

Alla VNN medlemmar följde dock inte med i det nya och trots att det fanns ett visst syfte att VNN skulle utvecklas till en organisation så blev VNN och NAP två olika organisationer.

I slutet av 2009 var intresset lågt och aktiviteten nedlagd vilket hotade hela projektet. I början av 2010 återupptogs viss aktivitet. Forumet lades dock ned men en uppföljare kom. Detta nya forum fick dock aldrig något genomslag och har i nuläget lagts ned.

Idén om en vänsternationell rörelse i Sverige finns fortfarande kvar och trots att det går sakta så går det framåt. Uppbygget fortgår och revitalisering efter revitalisering avlöser varandra i hopp om att hittillsvarande arbete inte skall vara förgäves. Idag ser vi åter ljuset och verksamheten går på.

Vad vi åstadkommit är inte mycket ännu. Vi har lagt en stabilare grund för en varaktig organisation och knutit kontakter med likasinnade organisationer i Europa, däribland Spanien och Danmark. Vi har dock fler kontakter att knyta bl.a. i Frankrike och Tyskland vilket vi kommer jobba mera med under hösten.

Vad gäller aktivitet som är A och O för en livsduglig organisation har vi underpresterat ordentligt. Mycket beror på lågt medlemsantal och svårigheter att få till ett enat arbete.

Vad kommer att hända under kommande år?
Vi kommer fortsätta arbeta med organisationens fundament och skapa en ännu bättre organisation. Vi har nu ett par år om man räknar från början, med erfarenhet av framsteg och motgångar.
Vi vet att vi måste bli klara med formandet av organisationen och få igång en seriös aktivitet samt värva fler medlemmar. Detta ligger dock i planeringen och kommer att göras. Om ett år hoppas vi därför att vi lyckats få fler medlemmar, ha spridit information och vetskapen om oss till fler människor samt etablerat fler aktiva lokalorganisationer i landet.

Kommande år ser vi med spänning på och vi jobbar på av hela vår förmåga.