Monthly Archives: maj 2015

Nationalism utan Socialism är nationell underkastelse

År 1897 skriver James Connolly om Socialism och Nationalism. Han frågar sig där vad frihet för nationen innebär. En frihet för de kemiska komponenter som utgör jorden och marken i Irland, dvs. frihet för själva ön, eller om man menar frihet för folket. I Irlands fall detta år rörde det sig om frihet från England. Läs mer

Annonser